Filmy

Mulczowanie wysokiego porostu na podmokłym terenie.

www.youtube.com/watch


Koszenie terenu międzywala (obszar zalewowy, podmokły).

 youtu.be/5hSSw7sIRxA